Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Psychoterapia w  Kielcach

Okres dojrzewania dla każdego nastolatka i jego rodziców to czas wielu przemian. To budowanie  tożsamości młodego człowieka i zmiany jakie się z tym wiążą. To również czas walki o samego siebie i relacje z najbliższymi. W okresie tym bezsilność i niepokój to bardzo często przeżywane uczucia, trudno je przeżywać lecz zawsze można je ograniczyć. Sposobem na to jest porada i wsparcie psychologa. Jedną dróg do zmiany przeżywania i lepszego rozumienia siebie jest psychoterapia.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach daje możliwość skorzystania z płatnej psychoterapii dla dzieci i młodzieży przejawiającej trudności wychowawcze. Pomoc psychologiczna obejmuje pracę nad:

  • specyficznymi trudnościami w rozwoju,
  • trudnościami w kontaktach rówieśniczych,
  • zaburzeniami zachowania nastolatka (trudnościami w dostosowaniu się do norm i zasad, agresją, przemocą rówieśniczą),
  • zaburzeniami emocjonalnymi (autoagresją czyli samookaleczaniem się, zaburzeniami lękowymi i innymi trudności emocjonalnymi),
  • eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, zagrożonych uzależnieniem i trudnościami z tym związanymi,
  • myślami samobójczymi i obniżonym nastrojem.

Na czym polega psychoterapia młodzieży?

Psychoterapia dzieci i młodzieży to najczęściej spotkania w cyklu krótkoterminowym, obejmujące od kilku do kilkudziesięciu spotkań indywidualnych lub w obecności opiekuna/rodzica. Pomoc psychoterapeuty obejmuje indywidualną pracę z dzieckiem i nastolatkiem, jak również psychoedukację dla rodzica/opiekuna, dającą możliwość rozwoju własnych umiejętności wychowawczych. Pierwsze 3 spotkania są zawsze spotkaniami konsultacyjnym, każde kolejne jest już częścią procesu psychoterapii lub interwencji.

 Kto prowadzi psychoterapię?

Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą posiadają odpowiednie kwalifikacje i specjalizują się w tym zakresie. To specjaliści (psycholodzy, pedagodzy)  posiadający certyfikaty:

  • Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Są to członkowie aktywnie działający w ramach Stowarzyszenia i jednocześnie  specjaliści, posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi i nastolatkami w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej, socjoterapii, profilaktyki, interwencji kryzysowej pracujący na co dzień w ŚCPiE,  pod merytorycznym nadzorem certyfikowanych superwizorów KB ds PN i PTP.

Dla kogo ?

Każda z osób, która odczuwa potrzebę zmiany swojego życia, polepszenia relacji rówieśniczych, rodzinnych lub chce lepiej zrozumieć siebie w otaczającej rzeczywistości otrzyma pomoc naszego specjalisty.

Jaki jest koszt spotkania?

50 minutowa sesja terapeutyczna kosztuje 100 zł.

 

Klikając zakładkę TERAPEUCI dowiesz się więcej na temat osób prowadzących psychoterapię.

Zapraszamy również na stronę  www.psychoterapeuta.kielce.pl