PSYCHOTERAPIA DLA KAŻDEGO…

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” w Kielcach  jako aktywny partner Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji zaprasza do skorzystania z bezpłatnej terapii dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz par i małżeństw w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii działającego w ramach w/w instytucji. kliknij tutaj.

Dla osób zainteresowanych płatną psychoterapią zapraszamy do naszej bazy specjalistów: pedagogów, psychologów i psychoterapeutów, którzy pomogą w ramach współpracy naszej organizacji z prywatnymi gabinetami psychoterapii. Oferujemy pomoc psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Klikając zakładkę TERAPEUCI dowiesz się więcej. kik

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna to cykliczne spotkania 2 osób pacjenta i specjalisty – to proces, który pomoże lepiej poznać i zrozumieć siebie. To dążenie do głębszego pojmowania siebie, swoich uczuć, emocji, zachowania w różnych sytuacjach dla lepszego funkcjonowania w życiu. Psychoterapia rozpoczyna się tzw. konsultacją (może ona obejmować od jednego do kilku spotkań), w trakcie której zostaje określony problem osoby zgłaszającej się i cel terapii. Następnie omawiane są warunki przebiegu spotkań (czas i termin sesji, systematyczność,  długość trwania terapii, zaangażowanie pacjenta w analizowanie i rozwiązywanie problemu) w efekcie czego dochodzi do zawarcia tzw. kontraktu terapeutycznego.  Po zaakceptowaniu warunków kontraktu rozpoczyna się proces terapii.

 Dla kogo?

Psychoterapia  skierowana jest do osób, które zmagają się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi w życiu (stres, napięcie, wahania nastroju, zaburzenia lękowe), utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych itp., ale także do osób cierpiących na depresję, zaburzenia osobowości, będących w kryzysie.

  Ile czasu potrzeba na zmianę siebie?

Długość psychoterapii to sprawa indywidualna. Z naszych doświadczeń wynika że jedni potrzebują zaledwie paru miesięcy inni decydują się na formę długoterminową.

Klikając zakładkę TERAPEUCI dowiesz się więcej na temat osób prowadzących psychoterapię.