PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Psychoterapia indywidualna dorosłych jest sposobem leczenia, którego celem jest zrozumienie znaczenia i przyczyn problemów, a co za tym idzie doprowadzenie do zmiany w zakresie ich przeżywania oraz  funkcjonowania pacjenta, często związanego z ustąpieniem objawów chorobowych.

Psychoterapia  skierowana jest do osób, które zmagają się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi w życiu utrudniającymi im codzienne funkcjonowanie, nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych do osób, które przeżywają:

  • stres,
  • napięcie,
  • wahania nastroju,
  • zaburzenia lękowe,
  • depresję,
  • zaburzenia osobowości,
  • są w kryzysie.

Proces psychoterapii rozpoczyna się tzw. konsultacją (może ona obejmować od jednego do kilku spotkań), w trakcie której zostaje określony problem osoby zgłaszającej się i cel terapii. Następnie omawiane są warunki przebiegu terapii ( czas i termin sesji, systematyczność,  długość trwania terapii, zaangażowanie pacjenta w analizowanie i rozwiązywanie problemu, płatności ) w efekcie czego dochodzi do zawarcia tzw. kontraktu terapeutycznego.  Po zaakceptowaniu warunków terapii przez pacjenta rozpoczyna się proces terapii.

 

Klikając zakładkę TERAPEUCI dowiesz się więcej na temat osób prowadzących psychoterapię.