Terapeuci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Nasi specjaliści to osoby na co dzień  pracujące w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz innych instytucjach i organizacjach. Każda z osób specjalizuje się w ściśle określonym kierunku. Dlatego proponujemy innych psychoterapeutów do pracy z osobami dorosłymi a innych do pracy z dziećmi czy młodzieżą. Są to specjaliści posiadający duże doświadczenie i staż w psychoterapii indywidualnej i grupowej. 

 

Zapraszamy również na: www.psychoterapeuta.kielce.pl

 

Paweł Pociecha – psychoterapeuta młodzieży, socjoterapeuta. Absolwent szkolenia  z zakresu Interwencji  Kryzysowej ARCAN oraz Specjalisty Terapii Uzależnień od Narkotyków. Posiadam Certyfikat Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi oraz uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem (od 13  r. ż.). Prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz socjoterapię podczas obozów i kolonii młodzieżowych. Posiadam ponad 10 lat doświadczenia w zawodzie. Pracuje pod merytorycznym nadzorem certyfikowanych superwizorów Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z wieloma instytucjami, jestem również biegłym sądowym.

Umawianie wizyt pod numerem telefonu.  508-910-792

 

 

 

Katarzyna Czajkowska – psycholog, terapeuta rodzin, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka 5,5 letniego podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proponuję pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – doświadczającym różnego rodzaju trudności emocjonalnych w relacjach z innymi, przeżywającym sytuacje kryzysowe osobiste i rodzinne. Pracuję z rodzinami i małżeństwami oraz parami w nurcie systemowym, a także indywidualnie z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi łącząc podejście systemowe, poznawcze i interspersonalne.

 Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 506-807-484

 

Anna Brzezińska – psychoterapeuta. W zakresie psychoterapii kształcę się w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pracuje pod stałym merytorycznym nadzorem licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Towarzystwa Psychologicznego przy Katedrze Psychoterapii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach pracując z osobami cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe i lękowe, depresje oraz zaburzenia osobowości. Doskonalę swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 608-136-082

 

Magdalena Damian – psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Ukończyła szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Terapeuta indywidualny i rodzinny. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Proponuję pomoc psychologiczną i wsparcie osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych i w sytuacjach kryzysu życiowego, przeżywającym lęk, bezradność czy poczucie winy. Specjalizuję się w pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami emocjonalnymi. Pracuję pod stałym merytorycznym nadzorem licencjonowanych superwizorów.

Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 696-173-090

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Dąbrowska – psycholog, trener, psychoterapeuta. Absolwentka SWPS w Warszawie, dyplomowany trener Ośrodka „Intra” w Warszawie, ukończyła podyplomowy kurs w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Od 2005 r. zajmuje się terapią osób dorosłych oraz młodzieży. Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzinną, par oraz grupową. Proponuję pomoc i wsparcie dla osób w trudnych,  sytuacjach życiowych, cierpiących na zaburzenia emocjonalne, nerwicowe, lękowe, odżywiania, depresje, pochodzących z domów alkoholowych, z rodzin dysfunkcyjnych. Specjalizuję się również w pracy z młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, doświadczających problemów w relacjach oraz z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z nastolatkami. Pracuję w podejściu integratywnym, łącząc nurt systemowy z poznawczo-behawioralnym i humanistycznym pod stałą kontrolą superwizyjną.

Umawianie wizyt pod numerem telefonu: 690-888-109

 

Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura  ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jestem absolwentem szkolenia  z zakresu Interwencji  Kryzysowej ARCAN oraz szkolenia dot. terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi - Krakowskie Towarzystwo Medyczne. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą eksperymentującą z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi oraz zagrożoną uzależnieniem, z uzależnieniami behawioralnymi - internet - siecioholizm, gry, hazard i inne, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi – agresywną i samookaleczającą się, z osobami w kryzysie. Pracuje pod merytorycznym nadzorem superwizorów KBds.PN i PTP.

Umawianie wizyt pod numerem telefonu:  792-054-474