Zarząd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PREZES ZARZĄDU – Paweł Pociecha Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnik szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej ”ARCAN”. Pedagog środowiskowy. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania. Współtwórca i realizator licznych projektów unijnych np. Pokaż na co Cie stać , Wiem Wybieram Wygrywam itp. Redaktor Naczelny Biuletynu Profilaktycznego.

WICEPREZES – Dorota Biłowicka Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, psycholog. Dyplomowany trener szkoły treningu i warsztatu psychologicznego oraz studium treningu interpersonalnego Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz z psychologii transportu. W trakcie szkolenia z systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi jako terapeuta i trener. Współtworzy i realizuje projekty unijne, liczne szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych.

WICEPREZES – Dariusz Łuczak Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. W trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.

SKARBNIK – Łukasz Niewczas Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Uczestnik szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej ”ARCAN”. Pedagog środowiskowy. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania. Pracuje indywidualnie oraz grupowo. Współtwórca i realizator licznych projektów unijnych np. Pokaż na co Cie stać , Wiem Wybieram Wygrywam itp. Redaktor Naczelny Biuletynu Profilaktycznego.