Osiągnięcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pierwszym osiągnięciem jakim możemy się pochwalić jest członkostwo osób, które są specjalistami w swojej dziedziniei posiadają wszelkie konieczne uprawnienia do działalności jaką wykonują. I to właśnie dzięki nim staliśmy się laureatami wielu nagród i podziękowań. Jedną z nich jest nagroda SUPERPROJEKTU wręczona  przez władze województwa świętokrzyskiego za prace na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Pokaż na co Cię stać” (poddziałanie 7.2.1) napisanym i realizowanym w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie ogłoszonym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. W ramach współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymaliśmy wyróżnienie jako jedna z 10 gmin spośród 283 w Polsce za udział w kampanii informacyjno-badawczej  „Pozory mylą, dowód nie”. W ramach której nie byliśmy obojętni sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i swoim udziałem daliśmy temu wyraz.  Była to kampania na rzecz gminy i miasta Kielce, ale przede wszystkim na rzecz wszystkich młodych osób, które w swoim wieku nie zawsze podejmują dobre decyzje, przedwcześnie sięgając po substancje psychoaktywne.

 

 Odpowiedzialna gmina 2011 

 

Trochę historii…

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Członkowie stowarzyszenia to specjaliści z dziedziny psychologii, psychoterapii, socjoterapii jak również terapii uzależnień. Stowarzyszenie „PRO” w latach 2008-2010 zrealizowało
z sukcesem (nagroda za najlepszy projekt w poddziałaniu 7.2.1 w 2010 roku wręczona przez władze województwa świętokrzyskiego V-ce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Zdzisława Wrzałkę oraz Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Pana Krzysztofa Domagałę) projekt pt. „Pokaż na co cię stać” dla 60-cio osobowej grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Dodatkowo członkowie stowarzyszenia są współtwórcami i współrealizatorami licznych projektów unijnych z EFS dla młodzieży posiadającej trudności adaptacyjne, emocjonalne oraz zaburzenia zachowania tj. „Wiem Wybieram Wygrywam”, „Możesz więcej”, „Bądź sobą”, „Dołącz do nas”. Stowarzyszenie to organizacja zajmująca się szkoleniami dla pracowników instytucji pomocowych oraz szkół. Organizacja prowadzi stałą współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach czy OSP w Mójczy. Zakres działań sięga całego województwa a nawet ma charakter ogólnopolski. Stowarzyszenie „PRO” realizuje aktualnie projekty z Miastem i Gminą Kielce, Urzędem Marszałkowskim, Województwem Świętokrzyskim (Urzędem Wojewódzkim), Starostwem Powiatowym w Kielcach. Członkowie „PRO” angażują sie obradach wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania samobójstwom w województwie świętokrzyskim, wynikiem których była kampania „Bo życie ma sens” mających na celu promocje zdrowia psychicznego jak również szczególne wsparcie dla osób posiadających myśli i plany samobójcze. Nasi specjaliści to osoby posiadające uprawnienia terapeutyczne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego itp. W ciągu 11 lat swojej pracy przeprowadzili kilka tysięcy godzin zajęć profilaktycznych w szkołach, setki godzin doradztwa psychologiczno – pedagogicznego, kilkanaście szkoleń dla pracowników oświaty i placówek pomocowych, spotkań z rodzicami oraz konferencji naukowych. Stowarzyszenie prowadzi także badania w środowisku szkolnym z zakresu uzależnień, przemocy, agresji i autoagresji ( w partnerstwie z innymi instytucjami). Stowarzyszenie posiada autorski program przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród młodzieży pt „Bądź sobą”, którego założenia opierają się na działaniach pracy środowiskowej z młodzieżą agresywną autoagresywną i zagrożoną uzależnieniem (polegające na pracy terapeutycznej podczas wyjazdów weekendowych, zimowych, letnich, prowadzonych metodą społeczności terapeutycznej). Największym potencjałem Stowarzyszenia są osoby, członkowi którzy dzięki swojej pasji i zaangażowaniu są w stanie wiele zdziałać i osiągnąć.