Szkolenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Ogłoszenie o naborze na szkolenia

 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie pt „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych”” realizowanego w ramach zadania publicznego pod tytułem: ” Wspieranie działań mających na celu podniesienie kompetencji grup zawodowych zajmujących się profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych, współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie” na rok 2016. 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • rozpoznawanie substancji psychoaktywnych i przyborów do ich zażywania,
 • charakterystyczne zachowania osób uzależnionych i eksperymentujących
 • procedury postępowania z osobą pod wpływem narkotyku,
 • skuteczne metody przeciwdziałania i wczesnej interwencji uzależnień,
 • dostępne metody, formy i treści warsztatów profilaktycznych.
 • ocena czynników chroniących i czynników ryzyka przy różnych uzależnieniach (narkotyki i dopalacze, hazard i Internet).
 • świadomość na temat mechanizmów uzależnień.

 

Ostatnie szkolenie 28.10.2016,

Miejsce: Końskie - Barycz 64     

Zapisy: 508 910 792

Szkolenie jest bezpłatne. Nie zwracamy kosztów dojazdu oraz nie zapewniamy posiłków dla uczestników. Uczestnicy nieodpłatnie otrzymają materiały ze szkolenia oraz certyfikat uczestnictwa.

Projekt został dofinansowany ze środków woj. świętokrzyskiego w 2016r 

 

 

Ogłoszenie o naborze na szkolenie 

       Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie pt. Wczesna interwencja zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży oraz przemocy w rodzinie”. W związku z wygranym konkursem ogłoszonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” przeprowadzi 8 szkoleń dla około 120 osób (8 grup po około 15 osób). W celu zapewnienia lepszego dostępu do uczestnictwa w szkoleniu odbędzie się ono w różnych miejscach woj. świętokrzyskiego, a mianowicie w następujących miastach: Kielce, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Starachowice, Końskie Ostrowiec Świętokrzyski, Kazimierza Wielka, Strawczyn

Szkolenie adresowane jest do  osób realizujących działania z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży w szkołach i środowisku rodzinnym (pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się profilaktyką). Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Pojęcie agresji, autoagresji i przemocy
 • Diagnoza problemowa doświadczanych problemów
 • Skala zjawiska wśród nastolatków
 • Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie
 • Podłoże i przyczyny zachowań autoagresywnych.
 • Pierwszego kontaktu w pracy z osobami agresywnymi i stosującymi przemoc
 • Metody i techniki pracy indywidualnej i grupowej

Szkolenie jest bezpłatne. Nie zwracamy kosztów dojazdu oraz nie zapewniamy posiłków dla uczestników. Uczestnicy nieodpłatnie otrzymają materiały ze szkolenia oraz certyfikat uczestnictwa.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!!! Najbliższe szkolenie 17 i 18 czerwca 2016. Szkolenia {kliknij tutaj}

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00  do 16.00 pod  numerem  tel. 792054474 lub mailem na adres: spr-pro@wp.pl 
Zapraszamy! Szkolenia {kliknij tutaj}

 Projekt dofinansowany z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego 

 

 

 

 

Artykuły

Zamów szkolenie

Oferta szkoleniowa

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” oferuje szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu:

Komunikacji interpersonalnej,

Umiejętności społecznych,

Umiejętności wychowawczych,

Rozwiązywania konfliktów,

Uzależnień substytucyjnych i behawioralnych,

Interwencji Kryzysowej,

I innych.

Szkolenia i warsztaty prowadzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi , młodzieżą i osobami dorosłymi.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania zapotrzebowania!