Szkolenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Ogłoszenie o naborze na szkolenia

 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” ogłasza nabór na cykl bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych pn „Narkotyki, dopalacze, hazard, internet – profilaktyka i terapia osób eksperymentujących i uzależnionych” realizowanego w ramach zadania publicznego pod tytułem: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 • rozpoznawania substancji psychoaktywnych i przyborów do ich zażywania,

 • charakterystycznych zachowań osób uzależnionych,

 • procedur postępowania z osobą pod wpływem narkotyku,

 • skutecznych metod przeciwdziałania i wczesnej interwencji uzależnień,

 • dostępnych metod, form i treści warsztatów profilaktycznych.

 • oceny czynników chroniących i czynników ryzyka przy różnych uzależnieniach (narkotyki i dopalacze, hazard i Internet).

 •  mechanizmów uzależnień.

   


  Szkolenie jest odpowiedzią na rosnącą skalę zjawiska sięgania po substancje psychoaktywne przez mieszkańców woj. świętokrzyskiego

  Szkolenia odbędą się w różnych miejscach woj. świętokrzyskiego . Zaprzaszamy do wypełniania zgłoszeń

 

 

Szkolenie jest bezpłatne. Nie zwracamy kosztów dojazdu oraz nie zapewniamy posiłków dla uczestników. .

Cel został dofinansowany ze środków własnych budżetu woj. świętokrzyskiego

 

 

  

 

 

Artykuły

Zamów szkolenie

Oferta szkoleniowa

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” oferuje szeroki zakres szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu:

Komunikacji interpersonalnej,

Umiejętności społecznych,

Umiejętności wychowawczych,

Rozwiązywania konfliktów,

Uzależnień substytucyjnych i behawioralnych,

Interwencji Kryzysowej,

I innych.

Szkolenia i warsztaty prowadzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi , młodzieżą i osobami dorosłymi.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania zapotrzebowania!